Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Maatregelen in verband met preventie coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er wereldwijd veel aandacht om verspreiding tegen te gaan en heeft de Nederlandse regering inmiddels vergaande maatregelen genomen. 

Voor Welcome Home Church is de gezondheid en veiligheid van onze leden en gasten zeer belangrijk!

Als Welcome Home Church volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid.

Daarbij is er serieus gebed nodig tegen verspreiding van het coronavirus, welke momenteel als plaag over de wereld gaat!

We houden het volgende in acht:

Conform de afgekondigde maatregelen van het RIVM en Rijksoverheid zullen vanaf 1 juli 2020 per Samenkomst niet meer dan 100 mensen (excl personeel) aanwezig zijn. Indien er meer mensen verwacht worden dan vind er vooraf een gezondheidscheck plaats. We zullen hier nauwlettend op toezien en ook registreren.

Afspraken:

  • Bij binnenkomst eerst handen desinfecteren;
  • We houden 1,5 meter afstand van anderen, tijdens de Samenkomst maar ook in de zalen en  verkeersruimten, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid;
  • Tijdens de Samenkomst of Gebedsavond naast elkaar zitten met minimaal een stoel ertussen. Gezinnen en echtparen mogen wel naast elkaar zitten;
  • Bij koorts, griep- of coronaverschijnselen, benauwdheid of zware verkoudheid thuisblijven!

Middelen:

De nodige middelen/desinfectiematerialen zullen aanwezig zijn om de hygiëne te kunnen borgen, zoals handalcohol, desinfecterende zeep, papieren handdoekjes, wegwerp schoonmaak-handschoenen, wegwerpdoekjes, mondmaskers enz. 

Daarnaast hebben we vooraf, maar ook achteraf, een intensieve schoonmaak van de gebruikte ruimtes, middelen en materialen.

Overige informatie:

In lijn met de maatregelen binnen Nederland zullen wij ons houden aan de door de regering opgedragen maatregelen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

De meest actuele afspraken zullen steeds gepubliceerd worden op deze pagina van de website en zullen ook geprint (flyer) bij de ingang van het kerkgebouw te lezen zijn.

Dit vergt van iedereen een stuk inzet, maar daarbij blijven wij als gemeente juist in staat om elkaar te ontmoeten, maar ook gasten te ontvangen die op zoek zijn naar  God die leeft! 
E-mailen
Bellen
Info