Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Activiteiten

Welcome Home Church organiseert onder andere de volgende activiteiten:

 

Samenkomsten

Iedere zondag hebben we om 10.00 uur een gezinssamenkomst in de Stadslaankerk. Alleen de zondag na de Vaderhartavond (veelal de 3e zaterdagavond van de maand) hebben we geen dienst. Houdt hiervoor onze agenda in de gaten! Op de 1e zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. Na iedere Samenkomst is er koffie en thee en tijd voor fellowship. Een aantal keren per jaar eten we met elkaar na de Samenkomst.

  

Kindersamenkomsten

Voor de kinderen is er een speciale Kindersamenkomst. Na de aanbidding gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst om daar met elkaar te kunnen (op)groeien.

 

Jeugdavonden

Voor de jeugd van 12 - 30  jaar hebben we eens per 2 weken een jeugdavond op vrijdagavond in de 'oneven' weken

We organiseren avonden, maar ook doe-activiteiten, om het met elkaar over het leven(de) geloof te hebben. Daarnaast zijn we ook geconnect met andere Churches en Jeugdgroepen en bezoeken soms andere groepen of Events op andere locaties.

Heb je interesse om aan WHC-Jeugdavond(en) deel te nemen? Laat het ons weten!

 

Vaderhartavonden

Iedere 3e zaterdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur, organiseren we een interkerkelijke Vaderhartavond. Op deze Vaderhartavonden worden wisselend sprekers en bands uitgenodigd uit binnen- en/of buitenland. Ongeveer 2 keer per jaar hebben we tijdens de Vaderhartavond een Profetic Worshipnight, waarbij tijdens de Worship ruimte is voor het uitspreken van profetieën, ter bemoediging en vertroosting, onder leiding van de Heilige Geest

 

Genezingsdiensten

Eens of vaker per jaar houden we Genezingsdiensten. Dit doen we samen met andere Churches of Ministries. Op 20 en 22 april 2018 hebben we Genezingsdiensten gehouden met medewerking van Evangelist Jan Zijlstra van Wings of Healing. De volgende diensten staan gepland op 26 en 28 oktober wederom met Jan Zijlstra van Wings of Healing

 

Bidden en Vasten

Iedere woensdag in de oneven weken houden we Bidden en Vasten. 's Avonds is er een bidstond vanaf 19.30 uur in een huiselijke sfeer (voor meer informatie hierover verzoeken we u om contact met ons op te nemen).

 

Pastoraat

Voor een ieder die deelneemt aan Welcome Home Church is er mogelijkheid voor het krijgen van Pastoraat. Hierin bieden we o.a. het programma 7-stappen aan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoon of mail.

 

Man Active

Een aantal keren per jaar houden we een activiteit voor mannen. Door Man Active ontmoeten we elkaar in een ontspannen sfeer om zo gesprekken met elkaar te hebben en een leuke activiteit te doen!

 

Blijf voor de activiteiten en het laatste nieuwe onze agenda bekijken of onze facebookpagina voor de meest actuele infromatie!

 

 

Volg ons ook op:

www.facebook.com/welcomehomechurch.nl