Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Visie

Wij pretenderen Jezus Christus als fundament, als Hoofd (Kol 1:18), in en door Hem mag Welcome Home Church, groeien en verder vorm krijgen.

Vanuit de historie hebben we opgehaald dat reeds vanaf de jaren 1600 door christenen erg veel gebeden is voor IJlst e.o. en in deze regio. Iedere week werden trouw alle psalmen uitgebeden en als zaad uitgestrooid in/over deze omgeving. Met reikhalzend verlangen heeft men uitgekeken naar wat de uitwerking zou worden van deze zaaiing, omdat God in Genesis 8:22 heeft beloofd dat zolang de aarde bestaat zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden!

We geloven dat dit absoluut een basis is waarin wij juist in deze tijd het zaad zien ontkiemen en zien uitspruiten, we leven in een heel bijzondere tijd! In de bijbel staat in Hebreën 12 dat we een ‘wolk van getuigen’ rondom ons hebben, en in Jesaja 43:19  ‘zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt?’. Het is fantastisch om vanuit deze basis en vanuit dit verlangen te mogen werken en om te bouwen aan het plan van God voor IJlst en wijde omgeving.

Welcome Home Church heeft connecties met verschillende churches, ministries, worshipbands en sprekers vanuit binnen- en buitenland. Met z'n allen zijn we onderdeel van het lichaam van Christus en daarmee kan en mag je als christen, maar ook als gemeente, niet alleen of op jezelf staan. Juist in connecties leren we van elkaar en bemoedigen en ondersteunen we elkaar, ieder op zijn of haar manier. Ook komt daarin de veelkleurigheid van God naar voren en zien we dat door verscheidenheid ook eenheid mag zijn. Hierin houden we vast aan wat beschreven staat in 1 Korinthe hoofdstuk 12 over het lichaam van Christus.

De 5-voudige bediening (Efeze 4:11) willen we in Welcome Home Church volledig tot zijn recht laten komen. De apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en de leraren werken samen en niet ieder voor zich. Samen (op)groeien, waarin de één de ander uitnemender acht dan zichzelf om zo Gods liefde te ontvangen, te delen en te verspreiden.

Wij geloven dat een gemeente tot bloei komt onder apostolisch leiderschap. Apostolisch
leiderschap zorgt ervoor dat de gaven en talenten die in de gemeente zijn volledig tot bloei gaan
komen. Dat elke tak van de boom vrucht gaat dragen, iedereen heeft daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. We vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn of haar bestemming komt in Jezus Christus, datgene waarvoor je al van voor de grondlegging van de wereld voor bestemd was. Wat in jouw boek is opgeschreven door God mag werkelijkheid gaan worden in jouw leven en in deze tijd, want:  Hij heeft goede gedachten over jou, van vrede en niet van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te geven! (Jeremia 29:11)

We zijn een Church waarin verschillende generaties elkaar ontmoeten, met elkaar opgroeien, elkaar respecteren en van elkaar mogen leren en kunnen genieten. Juist deze samenwerking tussen generaties geeft stabiliteit, aanvulling en mogelijkheden om te groeien. Als Gemeente staan we om elkaar heen, we zijn gastvrij, we bemoedigen en moedigen aan, we vertroosten en we verblijden, we corrigeren (in liefde/respect en gebaseerd op Gods Woord (Kol 3:16) en we bidden en verlangen naar wat God gaat doen in deze omgeving, in Nederland en wereldwijd.

We geven uiting aan bovenstaande visie door het organiseren diverse activiteiten onder andere; Samenkomsten, Kindersamenkomsten, Jeugdavonden, Vaderhart Avonden,  Genezings- en bijzondere diensten, Gebedsavonden en dragen daarin actief ons geloof uit.

We staan voor een keus voor Jezus Christus! om zo redding en eeuwig leven bekend te maken.

E-mailen
Bellen
Info