Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Beleidsplan

We willen graag openheid geven over onze visie, wat voor activiteiten we daarvoor organiseren en hoe onze financiële structuur eruit ziet.

Visie en beleid

Welcome Home Church is een zelfstandig opererende kerkgenootschap, gevestigd te IJlst in gemeente Sudwest Fryslân. Wij werken samen met andere christelijke gemeentes en stichtingen om zo het Koninkrijk van God in de omgeving te verkondigen en bekend te maken.

We willen zijn:

  • Een plek om thuis te komen, waar liefde woont.
  • Een plek om het evangelie van Jezus Christus te ontvangen en te beoefenen in woord en daad en gegrond op Gods Woord, de Bijbel;
  • Een plek waar profetie & gebed is om te genezen en om je dichter bij God te brengen.
  • Een plek waar activiteiten georganiseerd worden om zoveel mogelijke mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus;
  • Een plek waar de apostolische zalving en zending wordt benadrukt, wordt aangemoedigd en welke we willen bevorderen.

Welcome Home Church zal zich in de komende jaren richten op verdere groei van de eigen gemeente en zal daarnaast ook andere gemeentes, stichtingen en zendingswerk ondersteunen welke soortgelijke doelen nastreven vanuit een vergelijkbare visie.

Financiële verantwoording

Welcome Home Church is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Welcome Home Church verwerft het merendeel van haar financiën door middel van vrijwillige financiële bijdragen (giften & tienden) van leden en bezoekers.

We hebben geen financieel winstoogmerk en de teamleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. 

Resultatenrekening

Op 14 april 2021 is tijdens een Gemeente Avond de resultatenrekening van 2020 gepresenteerd en verantwoord. De samenvatting van de resultatenrekening 2020 kunt u hier vinden.

 

E-mailen
Bellen
Info